Hỗ trợ Quý khách soạn hồ sơ đăng ký.

Đại diện Quý khách khai báo thông tin chủ sở hữu tên miền với cơ quan quản lý.
Quản lý tên miền cho Quý khách trong suốt thời gian hiệu lực.
Hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến tên miền trong suốt thời gian hiệu lực.
Thông báo gia hạn hàng năm với nhiều hình thức: gửi email, điện thoại. Đảm bảo rằng Quý khách đã nhận được thông báo gia hạn, phòng tránh trường hợp bị mất tên miền do sơ sót quên gia hạn.

Một số lưu ý khi chọn tên miền

Nên chọn tên miền ngắn gọn, dễ phát âm, dễ viết, dễ nhớ, không gây nhầm lẫn
Nên chọn tên miền liên quan đến tên doanh nghiệp hoặc lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp
Tên miền có tối thiểu 3 ký tự, tối đa 63 ký tự (bao gồm cả phần .com, .net, .org)
Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-). Tuy nhiên, không thể bắt đầu hoặc kết thúc tên miền bằng dấu trừ (-)
Các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt khác trong tên miền đều không hợp lệ