Web Hosting là không gian lưu trữ các thông tin, tư liệu, hình ảnh... của Website trên một máy chủ Internet, Web Hosting đồng thời cũng là nơi diễn ra tất cả các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin giữa Website với người sử dụng Internet và hỗ trợ các phần mềm Internet hoạt động.

Vui lòng liên hệ hoặc để lại thông tin để được tư vấn kỹ hơn.